mortensol.dk

40 59 42 60

    rengøring

    vinduespolering

    vask af solceller

    rens af tagrender

    havearbejde

    snerydning

    vask med kalkfrit vand

 

 

samt: oprydning, kørsel, dødsbo og alt forfaldent arbejde

Ejer: Morten Sol Petersen

     
 

Vestergade 137, 5700 Svendborg

Jeg er sponsor for :

 

mMail@mortensol.dk